1- Đoạn kết buổi nhạc thính phòng "Lặng Lẽ Tiếng Dương Cầm"

2- Tình Khúc Chiều Mưa - Nguyễn Ánh 9 - Elvis Phương trình bày

3- Tình Yêu Đến Trong Giã Từ  - Nguyễn Ánh 9 - Thanh Hà trình bày


4 - Phần mở màn buổi nhạc thính phòng "Lặng Lẽ Tiếng Dương Cầm"